Meest gestelde vragen verzekeringen

 • 1. Ben je als uitzendkracht sociaal verzekerd?
 • 2. Is er een pensioenregeling voor uitzendkrachten?
 • 3. Hoe werkt de levensloopregeling?
 • 4. Wat is een spaarloonregeling?
 • 5. Kan ik als uitzendkracht deelnemen aan een spaarloon- of levensloopregeling?

 

 • 1. Ben je als uitzendkracht sociaal verzekerd?

 

 • Ja, als uitzendkracht ben je volledig sociaal verzekerd. Uitkeringen bij ziekte, werkloosheid en andere sociale verzekeringen gelden dus ook voor jou. Wil je meer weten over de sociale wetgeving? In ‘De Kleine Gids’, die je kunt bestellen bij het Voorlichting Centrum Sociale Verzekering en verkrijgbaar is in boekhandels, staat bijna alles over de sociale wetgeving.
 • 2. Is er een pensioenregeling voor uitzendkrachten?
 • Ja, die is er. Wanneer je 26 weken hebt gewerkt en 21 jaar of ouder bent, neem je automatisch deel aan onze pensioenregeling.

  Voor flexwerkwerkers werkzaam in Fase A wordt wekelijks 2,6% van je bruto salaris op een individuele pensioenrekening gezet. Flashwork Velddriel BV betaalt deze premie volledig; als flexwerker in fase A betaal je in 2008 dus zelf geen premie.

  Wanneer je als flexwerker werkzaam bent in fase B of C wordt de pensioenpremie berekend over je pensioengrondslag. Van je uurloon wordt eerst een bedrag afgetrokken. Dit bedrag wordt franchise genoemd en bedraagt in 2008 €5,40. Over het resterende bedrag, je pensioengrondslag, wordt vervolgens pensioenpremie betaald. Als flexwerker betaal je 1/3 van deze premie Flashwork Velddriel BV betaald 2/3.

  Wanneer je 65 jaar bent, wordt het spaartegoed omgezet in een pensioenkapitaal.
 • 3. Hoe werkt de levensloopregeling?
 • Via een levensloopregeling mag je maximaal 12% van je bruto jaarloon sparen; je kunt doorsparen tot een maximum van 210% van je bruto jaarsalaris. Het bedrag dat je spaart wordt via de werkgever gestort op een levenslooprekening bij een uitvoerder, bijvoorbeeld een bank of een verzekeraar. Bij de inleg worden geen loonbelasting en bijdrage voor de Zorgverzekeringswet ingehouden, wél bij opname van het tegoed.

  Het gespaarde bedrag kun je alleen inzetten als je onbetaald verlof opneemt: ouderschapsverlof en langdurend zorgverlof, of ander verlof in overleg met de werkgever. De levensloopregeling is een persoonlijke regeling; je kunt dus doorsparen bij een nieuwe werkgever. Een ander voordeel is dat je bij opname van het tegoed voor ieder gespaard jaar maximaal € 183,00 korting krijgt op de te betalen belasting. En als je ouderschapsverlof opneemt in een jaar waarin je spaart voor levensloop krijg je een extra heffingskorting

 

 • 4. Wat is een spaarloonregeling?

Met de spaarloonregeling kun je belastingvrij een deel van je brutoloon sparen. In 2009 kan je maximaal € 613 sparen. Na vier jaar kun je het geld overal voor gebruiken, bijvoorbeeld voor de aankoop van een huis of de kosten van kinderopvang. Over het gespaarde bedrag betaal je dan geen loonheffing meer. Deelname aan de spaarloonregeling is alleen mogelijk voor flexwerkers die op 1 januari van enig jaar een lopende uitzendovereenkomst hebben.

Voor meer informatie over de levensloop- of spaarloonregeling kun je terecht bij je contactpersoon op de vestiging. Of surf eens naar www.nibud.nl.

 • 5. Kan ik als uitzendkracht deelnemen aan een spaarloon- of levensloopregeling?

 

 • Ja, als uitzendkracht heb je het recht aan een van beide regelingen deel te nemen. Flashwork Velddriel BV heeft hiervoor aantrekkelijke voorwaarden. Vraag ernaar bij je contactpersoon van de vestiging.
 • <