Wijziging beloningsregeling

Wijziging beloningsregeling

 

Salaris jeugdigen

Ben je jonger dan 23 jaar en wordt je beloond op basis van de ABU beloningsregeling dan geldt dat je per 1 januari 2010 wordt ingeschaald naar de leeftijd die je in 2010 bereikt. Is dit voor jou van toepassing, dan wordt je hierover door je contactpersoon van de Flash Work Velddriel Bv  vestiging geïnformeerd.

Verhoging periodiek

Vanaf 1 januari 2010 geldt een nieuwe periodiekregeling. Wordt je beloond op basis van de normtabel van de ABU beloningsregeling en heb je op de eerste maandag van een jaar dan wel op de eerste maandag in de maand juli 52 weken of meer voor Flash Work Velddriel BV gewerkt, dan kom je in aanmerking voor een salarisverhoging. Deze salarisverhoging heet een periodiek. De periodiek bedraagt 2,75 % van je feitelijk loon.

In 2010 geldt een overgangsjaar: heb je op maandag 4 januari 2010, 39 weken of meer gewerkt via Flashwork Velddriel BV en wordt je beloond op basis van de normtabel van de ABU beloningsregeling, dan kom je in aanmerking voor de periodieke verhoging van 2,75%. Ook op de eerste maandag van juli wordt gekeken of je 39 weken of meer via Flashwork Velddriel BV hebt gewerkt. Als er sprake is van een salariswijziging wordt je hierover door je contactpersoon van Flashwork Velddriel BV geïnformeerd.

Wijziging beloningsregeling opdrachtgever

Als je werkzaam bent via Flashwork Velddriel BV, kan je worden beloond op basis van de ABU beloningsregeling (in de eerste 26 weken) of op basis van de bij de opdrachtgever geldende beloningsregeling (altijd na 26 weken en optioneel vanaf de eerste week).

Vinden er bij de opdrachtgever per 1 januari 2010 salarisverhogingen plaats én wordt je beloond op basis van de bij de opdrachtgever geldende beloningsregeling, dan kom jij ook in aanmerking voor deze salarisverhoging. Je kan hierbij denken aan CAO-verhogingen, verhoging van jeugdlonen of aan te verstrekken periodieken. Als er sprake is van een salariswijziging wordt je hierover door Flashwork Velddriel BV geïnformeerd.