Meest gestelde vragen Algemeen

Meest gestelde vragen Algemeen

 • 1. Wat moet ik meenemen als ik me wil inschrijven?
 • 2. Welke spelregels en afspraken gelden er als ik als uitzendkracht ga werken?
 • 3. Mag een werkgever inlichtingen inwinnen bij mijn vorige werkgevers?
 • 4. Wat is detachering?
 • 1. Wat moet ik meenemen als ik me wil inschrijven?
 •  
  • Om een baan te vinden die zo goed mogelijk past bij jouw kennis, ervaring en wensen, hebben we informatie van je nodig. Bij inschrijving willen we in ieder geval het volgende van je weten:

 

 

je naam, adres en telefoonnummer;

 

 

een geldig paspoort of identiteitsbewijs (geen rijbewijs);

 

 

tewerkstellingsvergunning, indien van toepassing;

 

 

je sofinummer;

 

 

je (post)banknummer;

 

 

je opleiding, werkervaring en vaardigheden. Heb je een cv, diploma’s en getuigschriften? Neem dan een kopie mee.

 •  
  • Bij de inschrijving teken je de voorwaarden van inschrijving en uitzending. Hierin staan de belangrijkste arbeidsvoorwaarden die van toepassing worden wanneer je als uitzendkracht aan het werk gaat. Je krijgt een kopie van deze voorwaarden mee.
 • 2. Welke spelregels en afspraken gelden er als ik als uitzendkracht ga werken?
 •  
  • Aan het werken als uitzendkracht zijn regels verbonden waar we ons allemaal, bedrijven, uitzendkrachten en Flashwork Velddriel BV, aan moeten houden.

 

 

Elk bedrijf heeft eigen werktijden, arbeidsomstandigheden, veiligheidsvoorschriften en huisregels. Voordat je aan het werk gaat, stellen we je hiervan op de hoogte zodat je weet wat je van het werk kunt verwachten en wat er van jou wordt verwacht. Houd je aan de regels die in het bedrijf gelden. Voor je eigen veiligheid en die van anderen. 

 

 

Verloopt het werk niet naar je zin of heb je moeilijkheden in het bedrijf waar je werkt, dan zijn wij er om jou te helpen. We kunnen voor je bemiddelen of eventueel ander werk voor je vinden. Stop nooit met werken zonder dat je ons eerst gesproken hebt. Dat geldt ook voor het veranderen van gemaakte afspraken. Blijf volgens afspraak doorwerken tot je met ons hebt overlegd over een andere regeling.

 

 

Wij doen ons uiterste best een passende baan voor je te vinden. Dit betekent niet dat je verplicht bent om iedere baan die je wordt aangeboden aan te nemen. Jij bent degene die de knoop doorhakt. Zie je een baan niet zitten, dan zoeken we verder voor je.

 • 3. Mag een werkgever inlichtingen inwinnen bij mijn vorige werkgevers?
 • Ja, maar alleen als jij hiervoor toestemming hebt gegeven. Als je in de sollicitatiefase referenties hebt opgegeven, mag de werkgever ervan uitgaan dat hij toestemming heeft. De werkgever mag alleen informatie vragen die direct verband houdt met de functie en hij mag geen inbreuk maken op je persoonlijke omstandigheden. Vragen over ziekteverzuim zijn bijvoorbeeld niet toegestaan. Als jij erom vraagt, moet de werkgever je meedelen welke informatie hij heeft gekregen via je vorige werkgevers.
 • 4. Wat is detachering?

Bij detachering gaat Flashwork Velddriel BV een arbeidsovereenkomst met je aan. Het belangrijkste verschil met uitzenden is dat je arbeidsovereenkomst bij het eindigen van de opdracht doorloopt. Uiteraard zoeken we zo snel mogelijk nieuw werk voor je. Of je bij het eindigen van de opdracht je loon doorbetaald krijgt, is afhankelijk van de afspraken die Flashwork Velddriel BV met je heeft gemaakt. Tijdens je arbeidsovereenkomst kun je werkzaam zijn bij een of meerdere opdrachtgevers. Het detacheringscontract heeft een bepaalde looptijd. Je kunt de overeenkomst alleen tussentijds beëindigen als die mogelijkheid in het contract is opgenomen. Ook vakantiekrachten zijn op detacheringsbasis werkzaam.