Snel CV's zoeken

Functie

RegioVeiligheid

Veel ongevallen en bijna-ongevallen zijn terug te voeren op gebrek aan kennis of onvoldoende bewustheid van de risico's bij diegenen die het werk uitvoeren of die daarbij direct betrokken zijn, bijvoorbeeld de leidinggevende.

Belangrijke verbeteringen in de veiligheidsprestaties kunnen dan ook bereikt worden door meer en betere, op veiligheid gerichte scholing van de medewerkers, met als doel vergroting van de kennis en vaardigheden en de bewustwording van veiligheidsrisico's. Goede opleidingen en gedegen instructies, met name bij risicovol werk, zijn dus van groot belang bij het voorkomen van ongevallen en incidenten.

Flaswork is zich daarvan bewust en alvorens bij Flashwork aan de slag te gaan zal zij in alle gevallen haar medewerkers opleiden voor het Veiligheids Certificaat

Pas nadat een medewerker geslaagd is voor zijn/haar VCA opleiding ten bewijze waarvan aan hem/haar een diploma is verstrekt zal Flashwork bemiddelen bij het vinden van passend werk.

 

                                  VOORBEELD DIPLOMA