Meest gestelde vragen Reiskosten

Meest gestelde vragen  Reiskosten

 • 1. Heb ik recht op reiskostenvergoeding?
 • 2. Hoe hoog is mijn reiskostenvergoeding?
 • 3. Moet ik mijn kaartjes van het openbaar vervoer bewaren?
 • 4. Wat houdt kilometervergoeding in?
 • 1. Heb ik recht op reiskostenvergoeding?
 •  
  • Er bestaat geen wettelijke regeling voor reiskostenvergoedingen. De werkgever is dan ook niet verplicht om je reiskosten te vergoeden. In veel cao’s liggen bepalingen over een reiskostenregeling vast. Sommige bedrijven geven hun werknemers een standaard reiskostenvergoeding. Andere ondernemingen vergoeden de kosten van bus, trein en tram. Vanaf 2 juli 2007 ontvang je als uitzendkracht de kostenvergoedingen van het bedrijf waar je op dat moment werkt, voor zover Flashwork Velddriel BV deze kostenvergoedingen netto mag uitkeren en de kostenvergoedingen noodzakelijk zijn voor de uitoefening van je functie
 • 2. Hoe hoog is mijn reiskostenvergoeding?
 •  
  • De tegemoetkoming in de gemaakte reiskosten hangt meestal af van de afstand tussen je huis en je werk. De werkgever kan voor iedere kilometer die de werknemer aflegt 19 eurocent belastingvrij vergoeden, ongeacht het vervoermiddel dat deze gebruikt.
 • 3. Moet ik mijn kaartjes van het openbaar vervoer bewaren?
 •  
  • Sommige bedrijven komen je tegemoet in de reiskosten op basis van de tarieven van het openbaar vervoer. Om alle door jou gemaakte kosten vergoed te krijgen, moet je de originele trein-, tram-, bus- en strippenkaarten goed bewaren. Deze kun je met je wekelijkse declaratieformulier inleveren op de vestiging.
 • 4. Wat houdt kilometervergoeding in?
 •  
  • Als je op verzoek van de werkgever je eigen auto gebruikt voor de uitoefening van je werkzaamheden mag een werkgever daarvoor kilometervergoeding betalen. Voorwaarde is wel, dat je nauwkeurig het aantal gereden kilometers, de adressen van de bezochte bedrijven en de data bijhoudt. De vergoeding bedraagt 19 eurocent per kilometer.