Meest gestelde vragen Jaaropgaaf

Meest gestelde vragen jaaropgaaf


Hoe komt het dat op mijn jaaropgaaf een ander loon vermeld staat dan het cumulatieve brutoloon op de loonspecificaties?

Op de jaaropgaaf staat het fiscaal loon vermeld. Dit is het brutoloon minus de werknemerslasten zoals bijvoorbeeld pensioenpremie, spaarloon en WW-premie, vermeerderd met de premie zorgverzekeringswet. Het fiscaal loon moet worden opgegeven in de belastingaangifte. Verder bepaalt het moment van uitbetalen in welk jaar het loon dat op de jaaropgaaf wordt vermeld.

Ik heb een jaaropgaaf ontvangen, terwijl ik in 2009 helemaal niet heb gewerkt via Flashwork Velddriel BV. Hoe kan dit?
Hoogstwaarschijnlijk ben je eind 2008 nog wel werkzaam geweest. Als de uitbetaling hiervan pas in 2009 plaatsvond, komt deze op de jaaropgaaf van 2009 terecht. Daarnaast kunnen ook de reserveringen pas in 2009 zijn uitbetaald. Ook correcties uit 2008 die pas in 2009 zijn uitgevoerd, worden vermeld op de jaaropgaaf 2009.

Bij de loonheffingskorting staat een andere datum dan bij mijn eerste werkdag. Hoe kan dit?
De datum ‘met ingang van’ bij de loonheffingskorting geeft aan per welke datum in 2009 de loonheffingskortingcode (ja/nee, door jou ingevuld op de loonbelastingverklaring) in onze administratie is ingevoerd. Deze datum komt meestal overeen met de datum waarop jij bent ingeschreven. De ‘met ingang van’ datum zegt dus niets over de eerste werkdag of de periode waarin je hebt gewerkt.